Mere end 25 års erfaring

Som corporate finance rådgiver

Trusted rådgiver for ejerledet virksomhed og PE

Dokumenteret forretningsmodel

Case: Salg af agrovirksomheden SKIOLD A/S – november 2017

  • Processen var alene målrettet udvalgte danske og udenlandske kapitalfonde og investeringsselskaber. Strategiske købere var ekskluderet på grund af følsomhed omkring informationsafgivelse og større proceskompleksitet
  • En fokuseret og afstemt proces med begrænset antal udvalgte parter førte til stort engagement fra kapitalfondene fra start med tidlig involvering af rådgivere og mange ressourcer investeret
  • Etablering af stærk strategiplan og “buy and build” investment case produceret uden ekstern konsulenthjælp og leveret af troværdig ledelse var afgørende prisfastsættelsen af SKIOLD. Skabte samtidig sammentømret ledelsesgruppe
  • Store udsving i prisfastsættelsen af SKIOLD i slutfase (firm offer) på trods af ligebehandling af alle købere og samme adgang til information undervejs i processen (laveste pris var index 70 ift højeste)
  • Ledelsen blev eksponeret til køberfeltet i to begrænsede vinduer forud for valg af foretrukne køber: 1) præsentation af strategiplan, og 2) fase I due diligence. Dette muliggjorde at mere tid kunne afsættes til daglig drift
  • En usædvanlig høj del af omsætning i 2017 lå i sidste to måneder som følge af projektsalg, hvor timing var udenfor SKIOLDs kontrol. Dette førte til forklaringsproblemer og udfordringer med bankfinansiering, der anvender LTM som målestok
  • M&A forsikring leverede en næsten 100% ren løsning til sælgerne og fuld frigivelse af salgsprovenu ved closing

​* VDD = Vendor Due Diligence = Sælgerinitieret due diligence

​**SPA = Share Purchase Agreement = Aktieoverdragelsesaftale​